Hv,u rwm uk hgvs,g lpl] wgn hggi ugdi ,sgl - lpl] ,hglvHm hgu[,.