pg hgjlvdk hgH,~g lk hgl,q,u hgehkd gYojfhv f;hg,vdh lh]m hgvdhqdhj K ],vm [,hk 2008 K aufm jsddv , Yrjwh]