lgow ]v,s hgjvfdm hgYsghldm 4 lj,s' Yu]h] hgHsjh` uf] hgrh]v hggdm