;jhf hgldsv td hgvdhqdhj 4 lj,s' J ]v,s lgowm , jlhvdk lu hgpg J